Scoro uuendus

Scoro uuendus: Veel mugavam ajamõõtmine ja palju muud

dark logo

Selleks, et vältida väärtuslike hetkede kulutamist näiliselt väikestele tegevustele, ent mille ajaline kogusumma on üsna märkimisväärne, lisasime aprillikuu uuendusega Scoro projektidele veel mõned automatiseeritud sammud. Lisaks täiendasime ajamõõtjat, et kõikvõimalike erinevate tööprotsesside (ja ootamatuste) puhul oleks tööaja jälgimine veelgi lihtsam.

 

Ajamõõtja menüüst uue ülesande lisamine

Ideaalis on meie kõigi eesmärgiks oma igapäevaseid töid võimalikult täpselt planeerida ja seeläbi veelgi produktiivsem olla. Kahjuks ei ole tööpäevad alati ideaalsed – koosolekute ajad muutuvad, kolleegid pöörduvad sinu poole kiireloomuliste küsimustega, kliendid ootavad viimase hetke muudatusi jne. Isegi, kui mõnel päeval erineb sinu töö algselt plaanitust, on ajamõõtmine sellegipoolest lihtne ning tänu sellele saad hõlpsalt ülevaate, millele tööpäev kulus. Nüüdsest saad olenemata tegevusest kohe ajamõõtja käima panna ning ajamõõtja menüüst ülesandega seotud andmed lisada.

Ajamõõtja

Lihtsalt kliki menüü üleval nurgas sinist nuppu Alusta, et aeg käima panna. Scoro loob automaatselt ülesande, millele saad kiirelt lisada kõige olulisemad detailid (näiteks ülesande nime, tegevuse liigi, seotud projekti, firma ja isiku). Lisaks saad soovi korral aja sissekande alla lisada tegevuse kohta täpsema kirjelduse. Vajadusel võid ühe klikiga avada ülesande muutmise vaate, et täita kogu ülesandega seotud lisateave veelgi täpsemalt.

See on lihtsaim viis tööaja logimiseks ja põhjaliku aruandluse loomiseks – nii saad täpse ülevaate isegi planeerimata tegevustest.

 

Pakkumise vahepealkirjast projekti etapi loomine

Selle asemel, et Scorosse käsitsi erinevat teavet lisada, on nutikas igal võimalusel oma tegevusi automatiseerida. Kliendi kinnitatud pakkumisest ülesannete loomisel muudab Scoro nüüd pakkumise vahepealkirjad automaatselt projekti etappideks. Seejärel saad lihtsalt pakkumisest ülesanded luua – iga ülesanne lisatakse õige etapi alla. Säästa klikkide arvelt aega ja lase Scorol enda eest osa tööd ära teha.

 

Detailne finantsaruanne: kaks uut sisendit

Hea müügikate on äri jaoks oluline ja võimaldab ettevõttel tuleviku tarbeks investeeringuid teha ning tagab, et nii osanike kui ka töötajate ootused on täidetud. Nüüdsest on võimalik Scoros luua põhjalikke finantsaruandeid just müügikatte baasil, valides aruande sisendiks kas tegeliku või pakkumiste müügikatte. Nii saad hõlpsalt ülevaate sellest, kas suurepärased müüginumbrid tagavad firma kasumlikkuse või piisab neist vaid kulude katmiseks.

Ava Detailne finantsaruanne, vali sobiv ajavahemik ning sisendiks kas antud perioodi tegelik või pakkumuste müügikate.

Veel täiendasime seda, kuidas andmeid aruandes kuvatakse. Lisaks grupeerimisele on nüüd aruandes ka alamgrupeerimine. Näiteks, grupeeri nimekiri toodete kaupa ja alamgrupeeri kuude kaupa, et näha, milliseid tooteid või teenuseid igas kuus kõige enam müüdi, ent ka seda, kas müügitehingud olid kasumlikud.

 

Veel täiendusi…

Detailne tööaruanne: Toote või teenusega sidumata tegevuste arveldamine
Tööaja arvele kandmise võimaluse kasutamisel saab Scoros otse tööaruandest koostada müügiarve tehtud tööde kohta. Seni tuli tööd eelnevalt siduda tegevuse liigiga ning tegevuse liik sobiva toote või teenusega. Edaspidi on võimalik töid arveldada ka juhul, kui tegevus ei ole toote või teenusega seotud. Sel juhul saad arvel toote või teenuse käsitsi lisada.

Selle võimaluse kasutamiseks mine Seaded > Töö ja projektid > Tööaja eest arveldamine ja aktiveeri valik “Luba arveldada tegevuse liigi või toote/teenusega seostamata tegevusi”. Vali tööaruandes kõik sobivad tegevused ja kliki nupu Koosta arve. Kõik tegevused, millele on määratud arveldatav aeg, lisataks automaatselt müügiarvele. Kui töö on juba seotud toote/teenusega, täidetakse vastavad lahtrid sinu eest. Kui ei, saad arvel vastava töö juurde ise oma tootebaasist sobiva toote/teenuse valida.

 

Projekti etappide lisamine projekti muutmise vaates
Olemasolevat projekti muutes või uut lisades on võimalik kohe projektile lisada ka etapid ja eesmärgid. Muutsime seda vaadet visuaalselt kenamaks ja ühtlasi mugavamaks – enam ei tule avada uut akent, etapid ja eesmärgid saab lisada kohe samas Scoro vaates.

Projektile etapi või eesmärgi lisamiseks klikka lihtsalt nupule + Lisa uus.

 

Korraga mitme kirje valimine erinevates nimekirjavaadetes
See on olnud mõnevõrra peidetud funktsionaalsus, ent lisasime nüüd selle võimaluse ka ülesannete nimekirjale, seega tuletame seda uuesti meelde. Valides nimekirjavaates ühe ridadest, hoides samal ajal all SHIFT nuppu ja valides nimekirjas veel teise rea, valitakse automaatselt ka kõik nende kahe rea vahele jäävad andmeread.

 

Juba arveldatud sündmuste muutmise piirang
Selleks, et vältida võimalikke vigu ja ebatäpsete andmete tekkimist sinu Scoro keskkonda, muutsime arveldatava aja loogikat. Nüüdsest ei saa kasutajad muuta sündmusi, mille eest on kliendiga juba arveldatud. Kui tegevuse kohta on loodud (osaline või täielik) arve, tekib selle kohta sündmuse detailvaatesse vastav märge koos ikooniga. Hiirega ikooni peale liikudes kuvatakse müügiarve(te) info. Tekstile klikates avaneb arve(te) ülevaade.

 

Viitenumbri tulp müügiarvete nimekirjas
Kui kasutad oma keskkonnas müügidokumentide puhul viitenumbreid, siis nüüdsest on võimalik vastav teave välja kuvada ka müügiarvete nimekirjas. Lihtsalt vali Näita nupu alt viitenumbri võimalus, vali tulbale sobiv koht nimekirjas ja kliki Kuva.

Selleks, et aktiveerida viitenumbri võimalus, mine Seaded > Müük ja finants > Üldine.

 

Vaikimisi tööjõukulu määramine
Töötajate tunnipõhise tööjõukulu võimaluse kasutamisel on nüüdsest võimalik määrata ka vaikimisi ttööjõukulu. Vaikimisi kulu võetakse arvesse nende kasutajate puhul, kellele ei ole eraldi tööjõukulu määratud. See on oluline selleks, et kulude arvutamisel oleks võimalik kulude kalkulatsioonis arvesse võtta ka tööjõukulu (nt projekti eelarvestatud ja tegeliku kulu võrdlemisel).

 

Linkide avamine uuel lehel
Scoro keskkonnas mõnesse teise (sama keskkonna) vaatesse viival lingil klikkides avatakse nüüd link automaatselt veebibrauseri uuel lehel. Nii on mitme erineva vaate vahel liikumine hõlpsam!

 

Tunnuste ja tunnuste gruppide importimine/eksportimine
Selle asemel, et tunnuseid ja tunnuste gruppe ükshaaval käsitsi luua, saad nüüd olemasolevad tunnused hõlpsalt Scorosse importida (ja vajadusel olemasolevaid Scorost uuesti välja eksportida). Tunnuste importimiseks mine Import/Eksport > Tunnused ja seosed ja laadi importfail Scorosse.

Tunnuste eksportimiseks vali tunnuste vaates (Keskkonna seaded > Tunnused ja seosed) soovitud tunnused või tunnuste grupid ning seejärel kliki Ekspordi.

 

Järgmises Scoro versioonis:

  • Tegevuste arveldamine projektivaatest. Arvelda tehtud tööd otse projektivaatest selle asemel, et liikuda edasi-tagasi projektivaate ja Detailse tööaruande vahel.
  • Vaate kohandamine Detailses finantsaruandes. Vali, milliseid andmeid ja millises järjekorras oma aruannetes kuvad.
  • Pakkumine ülesanneteks: Üks teenus mitmeks ülesandeks. Lisaks võimalusele luua pakkumise ühest teenusereast oma tiimile jagatud ülesanne, lubab see uuendus luua ühest pakkumise teenusereast mitu eraldi ülesannet.

 

Mille kallal töötame:

  • Pakkumisel vs Tegelik projektivaates. Võrdle, millised teenused on kliendile koostatud pakkumisel ning milline osa töödest on tehtud ja/või arveldatud.
  • Majasisesed ja sisseostetud tooted/teenused. Erista müügidokumentidel hõlpsalt tooteid ja teenuseid, mis on tehtud majasiseselt neist, mis on tellitud mõnelt kolmandalt teenusepakkujalt.
  • Mitme projekti graafik. Võrdle oma projekte ja jälgi nende edenemist ühisel ajateljel.

 

 

Nüüd on aeg uus Scoro versioon oma silmaga üle vaadata!

Anname endast parima, et Scoro muutuks iga versiooniga aina paremaks, seepärast on tagasiside meile väga väärtuslik. Saada oma mõtted meile aadressil help@scoro.com.

Teised populaarsed postitused