Märtsi uuendus

Scoro uuendus: Ülesannete ajastamine kalendris ja palju muud

dark logo

Igapäevaste tööde ja koosolekute planeerimise puhul on oluline, et iga samm tegevuste ajastamisest ja ajalogimisest kuni põhjaliku aruandluseni oleks kiire ja lihtne. Märtsikuu uuendusega automatiseerisime sündmuste sidumise ülesannetega, muutsime ülesannete haldamise ja ajamõõtmise veelgi mugavamaks ning palju muud.

 

Ülesannete ajastamine kalendris

Veidi aega tagasi täiendasime kalendrit ning lisasime nädalavaatele igapäevaste tegevuste ülevaate ja progressiriba. Seekordse uuendusega muudame kalendris ülesannete haldamise veelgi mugavamaks. Nüüdsest võid ülesannete loendile klikates avada ülesannete eelvaate ja sealt soovitud ülesande hõlpsalt oma kalendris sobivale ajale tirida. Ülesandest luuakse kalendrisündmus, mis logitakse automaatselt algse ülesande alla aja sissekandena. Niimoodi on päevakava planeerimine imelihtne ning lisaks on kalendris märge, et oled hõivatud ja saad rahulikult ülesandega tegeleda. Nagu Scorole omane, lisatakse ülesandelt kogu oluline teave automaatselt ka kalendrisündmusele.

 

Ülesanded kalendris

 

Kui töö on valmis, märgi algne ülesanne tehtuks. Kogu vajalik teave tehtud töö kohta rändab silmapilkselt Detailsesse tööaruandesse. Tänu sellele on otsuste langetamine hõlpsam, ent lisaks saad otse tööaruandest kliendile tehtud töö kohta arve koostada.

 

Regioonide määramine

Selle asemel, et mitmest riigist pärit klientide tulemusi välja filtreerides riike ükshaaval valida saad nüüdsest lisada oma Scoro keskkonda regioonid. Näiteks, leia oma süsteemist hõlpsalt üles kõik Lõuna-Ameerikas tegutsevad kliendid või hoopis kõik EMEA regiooni klientidele loodud pakkumised. Regioonide abil saad ise otsustada, millised riigid ühte gruppi kuuluvad ja kuidas vastava regiooni oma süsteemis nimetad.

Mine Keskkonna seaded > Regioonid ja loo just sinu äri jaoks sobivad regioonid.

 

Pakkumine ülesanneteks: Ülesande jagamine

Scoro võimaldab kerge vaevaga luua kliendi kinnitatud pakkumisest oma tiimile ülesanded. Lisaks on võimalik ühele ülesandele määrata mitu tegijat. Ühendasime need kaks võimalust, et kliendile pakutud teenustest ülesannete loomine oleks veelgi käepärasem. Vajadusel saad igast pakkumisel olevast teenusest luua ülesande erinevale tiimile. Lisaks saavad tiimiliikmed logida tööaega mugavalt ühe ülesande alla.

Pane tähele! Kõigepealt tuleb aktiveerida võimalus “Kasuta ülesannete jagamist mitme tegija vahel”.

 

 

Veel täiendusi…

 

Tööde tahvli uuendused

Vaikimisi on tööde tahvlil näha ülesanded, mis alles tegemist vajavad. Nüüdsest saad filtrite abil välja kuvada ka need tööd, mis on juba tehtud või mõlemad, nii tehtud kui ka tegemata tööd.

Lisaks on uuenenud tööde tahvlil võimalik ülesannete sisu muuta neid tööde tahvlil nii ridade vahel lohistades. Näiteks, kui ridadel kuvatakse projekte, muudetakse ülesannet ühelt realt teisele lohistades seda, millise projektiga ülesanne seotud on. Kui liigutada ülesannet nii rea kui tulba võrra, muutuvad vastavalt mõlemad andmed.  

Selliselt ülesandeid lohistades on nüüdsest võimalik muuta ülesande:

 • prioriteeti;
 • tegevuse liiki;
 • projekti;
 • firmat;
 • staatust;
 • kasutajat;
 • vastutajat;
 • tähtaega kuu kaupa.

 

Märge selle kohta, kes ülesande/sündmuse kustutas

Nüüdsest on Scoros kustutatud ülesande/sündmuse vaate all servas märge selle kohta, milline kasutaja ja millal ülesande või sündmuse kustutas. Nii on võimalik kiiresti välja selgitada, kas kustutaja tegi seda tahtlikult või kogemata ning vajadusel saab tegevuse hõlpsalt taastada.

 

“Tühista” nupp kalendris

Kalendris on alati olnud võimalus viimati tehtud muudatus tühistada. Kahjuks oli see võimalus seni kalendri alumises servas peidus ja seetõttu jäi paljudele märkamatuks. Tõstsime “Tühista” nupu kalendri päise paremasse serva, et vajadusel oleks võimalik mugavalt muudetud sündmuse algne aeg taastada. Lisaks tekitas kalendris arusaamatusi tahtmatult kalendrisündmusest hiirega kinni võtmine ja seeläbi sündmuse aja muutmine. Parendasime kalendri käitumist selliselt, et nüüdsest tuleb sündmusest korralikult hiirega kinni haarata, et oleks võimalik seda teisele ajale liigutada.

 

Projektiga seotud kontaktide kustutamise piirang

Seni võimaldas Scoro ekslikult kustutada süsteemist kontakte, kes olid mõne projektiga seotud. Parandasime selle vea ning nüüdsest annab Scoro veateate, kui kasutaja püüab isikute või firmade hulgast eemaldada mõnd projektiga seotud kontakti.

 

Detailne finantsaruanne: Osaliselt laekunud/makstud staatuse filter

Valides aruande sisendiks “Müügirved perioodil” või “Arved reakuupäevade järgi” on nüüd võimalik valida staatuse filtris kahe uue võimaluse vahel:

 • Osaliselt laekunud, üle tähtaja
 • Osaliselt laekunud, tähtaeg tulevikus

Valides aruande sisendiks “Ostuarved” on nüüd samuti võimalik valida staatuse filtris kahe uue võimaluse vahel:

 • Osaliselt makstud, üle tähtaja
 • Osaliselt makstud, tähtaeg tulevikus

Kasuta uusi filtreerimisvõimalusi, et koostada aruanne vaid sulle huvipakkuvatest müügi- või ostuarvetest.

 

Vaid valitud projektiga seotud ostuarve ridade arveldamine

Valitud projekti detailvaatest (või ostuarvete nimekirjas konkreetse projekti järgi filtreerides) mitme projektiga seotud ostuarvest müügiarvet luues lisati loodavale müügiarvele seni ka need ostuarve read, mis olid seotud mõne teise projektiga. See käitumine ei olnud päris korrektne, nii-et parandasime vea ja nüüdsest lisatakse müügiarvele sarnases olukorras vaid valitud projektiga seotud ostuarve read.

 

Detailne finantsaruanne: Dokumendi summa keskmine

Sarnaselt Müügitorus kuvatavale pakkumiste keskmisele summale kuvatakse nüüdsest Detailse finantsaruande kokkuvõtte ribal valitud dokumentide summa keskmist (ilma maksuta).

 

Mitteaktiivsed objektid olemasolevast dokumendist uue loomisel

Dokumentide duplikeerimisel või olemasolevast dokumendist uue loomisel (pakkumine > müügiarve) toodi varem algselt dokumendilt üle kõik andmed, ka juba aegunud objektid (nt mitteaktiivne käibemaksumäär). Lisasime vahesammuna kontrolli, mis jälgib, et üle kantaks vaid aktiivsed objektid.

 

Tulpade järgi sortimine aruannetes

Nii nagu paljudes teistes Scoro nimekirjavaadetes, saab nüüd tulpade andmete alusel sortimist kasutada ka Detailses tööaruandes ja Detailses Finantsaruandes. Lihtsalt kliki tulba pealkirjal, et muuta andmete järjestust aruandes.

 
Jälgijaga järjehoidjate eritus järjehoidjate nimekirjas

Jälgija on suurepärane töövahend, mille abil lisada erinevate filtreeritud Scoro vaadete ja nendes toimuvate muutuste kohta teavitused. Sellegipoolest oli jälgijate järelhooldus seni üsna kohmakas ja jälgijaga järjehoidjate üles leidmine ebamugav. Lisasime järjehoidjate nimekirja uue tulba, milles on iga järjehoidja taga jälgija ikoon. Selle abil on lihtsasti näha, kas järjehoidjal juba on aktiivne jälgija ning selle peale klikates saab teha mugavalt muudatusi või lisada uue jälgija.

 
Tegevustega seotud tooted tegevuse liikide nimekirjas

Arveldatava aja alusel kliendile tehtud tööde eest müügiarvet luues tuleb esmalt tegevuse liigid sobivate toodete või teenustega siduda. Seadete all tegevuse liikide nimekirjas on nüüd iga tegevuse liigi kõrval näha ka seotud toode/teenus. Lihtsalt kliki toote/teenuse nimel, et toodet/teenust muuta (nt mõne teise tegevuse liigiga siduda).

 

 

JÄRGMISES SCORO VERSIOONIS:

 • Uue ülesande lisamine otse ajamõõtjast. Olenemata sellest, mida parajasti teed, võid lihtsalt ajamõõtja käima panna ning tegevuse kohta kiirelt ja mugavalt uue ülesande luua.
 • Pakkumise vahepealkirjast projekti etapi loomine. Pakkumisest projekti luues lisab Scoro pakkumise vahepealkirjade alusel automaatselt projektile ka etapid.
 • Detailne finantsaruanne: Müügikattel põhinev aruanne. Koosta reaalajas ülevaatlikke finantsaruandeid nii tegeliku kui ka pakkumiste müügikatte kohta.

 

Mille kallal töötame:

 • Pakkumisel vs Tegelik projektivaates. Võrdle, millised teenused on kliendile koostatud pakkumisel ning milline osa töödest on tehtud ja/või arveldatud.
 • Majasisesed ja sisseostetud tooted/teenused. Erista müügidokumentidel hõlpsalt tooteid ja teenuseid, mis on tehtud majasiseselt neist, mis on tellitud mõnelt kolmandalt teenusepakkujalt.
 • Tegevuste arveldamine projektivaatest. Võimalus arveldada tehtud tööd otse projektivaatest selle asemel, et liikuda edasi-tagasi projektivaate ja Detailse tööaruande vahel.

 

Nüüd on aeg uus Scoro versioon oma silmaga üle vaadata!

Anname endast parima, et Scoro muutuks iga versiooniga aina paremaks, seepärast on tagasiside meile väga väärtuslik. Saada oma mõtted meile aadressil help@scoro.com.

Teised populaarsed postitused