Scoro Version update

Uue Scoroga jõuad oma järgmise eesmärgini

dark logo

Uue aasta alguses on hea suunata pilk ette ja seada eesolevaks aastaks uued sihid. Nüüd on seda veelgi lihtsam teha – värske Scoro versioon 17.4 peidab endas mitut uut võimalust, mis muudavad eesmärkide seadmise ning järjekindlalt tulemuste suunas liikumise oluliselt lihtsamaks.

Veel töötame pidevalt selle kallal, et muuta Scoro iga versiooniga kasutajasõbralikumaks, ent ka väljanägemiselt ühtlasemaks. Teisisõnu, teeme jooksvalt erinevaid Scoro vaateid sarnasemaks ja paigutame andmed loogilisemalt – nii muutub Scoro kasutamine veelgi intuitiivsemaks.

Scoro versioonis 17.4 võtsime ette:

 • Projektide etapid ja eesmärgid (BETA)
 • Projekti kokkuvõtte tabeli ja progressi ülevaate
 • Eelarved
 • Google Docs integratsiooni (BETA)
 • Zapieri integratsiooni

Põnev, kas pole? Loe edasi ja teeme sulle ülevaate versiooni 17.4 peamistest uuendustest.

PROJEKTID

Väga oluline on oma projektidest kiiresti ja lihtsalt täielik ülevaade saada. Lisasime projekti detailvaatesse mõned kasulikud tööriistad, mis muudavad andmete analüüsimise imelihtsaks.

Etapid ja eesmärgid (BETA)

Etapid ja eesmärgid võimaldavad näha tulevikku ja aitavad oma tegevusi paremini planeerida. Lisaks kuvatakse lihtsustatud Gantti graafikus mitmeid ülesandeid ja tegevuste jadasid ühtse, visuaalselt selge ajaplaanina.

Tänu etappidele ja eesmärkidele näeb projektijuht, millises staadiumis projekti tööd parasjagu on ning ühtlasi saab ülevaate sellest, kuidas üksikutest ülesannetest valmib terviklahendus. Pikaajalised projektid saab niisiis jaotada väiksemateks tükkideks ja võid kindel olla, et ükski tiimiliige ei ole ülekoormatud. Tänu projekti graafikule saavad tiimiliikmed projekti kulgu jooksvalt jälgida ja nii saab koosolekutele kuluvat aega tuntavalt vähendada.

Loo oma töös kord ja jälgi oma tiimi käekäiku – lisa projekti alla loogiliselt järjestatud etapid ning iga etapi alla omakorda ülesanded. Lisa projektile ka eesmärgid, nii on sul iga projekti etapi juures kindel siht silme ees.

Etapid ja eesmärgid on saadaval Premium ja Ultimate pakettidega.

Projekti kokkuvõtte tabel

Saa oma projekti finantspoolest ülevaade projekti detailvaates. Projekti luues saad ise määrata, millist tüüpi eelarvet projekti juures kasutad.

Vali, kas võrrelda kogu tegelikku projektiga seotud tulu ja kulu pakkumiste ja ostuarvete summadega või hoopis lihtsa või põhjaliku eelarvega, mille saad luua ise vastavalt oma vajadustele. Lisaks on võimalik projekti eelarveks määrata kliendile koostatud pakkumise summa.

Samal ajal, kui sinu tiim töötab erinevate ülesannete kallal, on võimalik tehtud tööde kohta kliendile juba arve esitada. Kohe, kui oled Scorosse arve loonud, on projekti kokkuvõtte tabelis näha tekitatud tulu ja kulu. See võimaldab näha täpset aruandlust ilma, et peaksid ühtki aruannet avama!

Projekti progress

Nüüdsest näeb teavet projekti progressi kohta projekti detailvaates.

See lihtne, kuid efektiivne tööriist võimaldab näha, kui palju aega on projekti tegevustele planeeritud ja kulutatud – kas püsid ikka ettenähtud graafikus? Kalendrinupule klikkides näed planeeritud tegevusi kalendrivaates.

EELARVED

See suurepärane töövahend vajas juba veidi aega iluprotseduuri ning paari kasutusmugavust parendavat uuendust – nüüd on need lõpuks tehtud ja uus eelarvete moodul on teie ees.

Scoro Eelarved võimaldavad omavahel kõrvutada mitmeid prognoositavaid tulemusi tegeliku käibe, kulude või tuludega ning seda reaalajas – lihtsalt vali dokumendid, millega tegelikke tulemusi võrreldakse.

Näiteks, loo müügimeeskonna eelarve ja võrdle müügimeeste tulemusi reaalajas. Nii näed, kas müügimehed jõuavad oma isiklike eesmärkideni ja kes neist vajab lisamotivatsiooni. Veel saad luua põhjaliku projektieelarve ning jooksvalt jälgida, kas projekt püsib ettemääratud finantsplaani raames.

Vaata, kuidas uut eelarvet luua.

GOOGLE DOCS INTEGRATSIOON (BETA)

Enam ei ole tarvis töökaaslastega meili teel Google Docsi linke jagada ning pärast jagatud linke kirjavahetusest, sõnumitest või märkmetest taga otsida. Google Docsi integrasiooni abil saad nüüd Google’i dokumente, tabeleid või esitlusi lisada otse Scoro projektivaatest. Nii on kogu vajalik teave projektiga seotud ja kergesti leitav.

Selleks, et integratsioon tööle panna mine Keskkonna seaded > Integratsioonid ja lülita see sisse. Täida oma tiimiliikmete Google’i kasutajaandmed, siis saavad nad dokumente lisada kõigi projektide juurde, millega nad seotud on.

Kõik lisatavad dokumendid jagatakse automaatselt kõigi projektiliikmetega ning jagamine tühistatakse, kui inimene ei kuulu enam projekti liikmete hulka.

Kui soovid Google’i integratsiooni testida enne selle lõplikku valmimist, anna meile teada.

 

ZAPIER INTEGRATSIOON

Zapier on tööriist, mis ühendab omavahel kaks aplikatsiooni – seda ühendust nimetatakse Zapiks. Lihtsamini öeldes – Zap on tegevus, mille aluseks on mingi teine tegevus. Vaatame näiteks, milliseid Zape on võimalik Scoroga luua:

 • Sinu tiimiliige kasutab Togglit, et reaalajas tööle kuluvat aega logida. Kui ülesanne Togglis valmis saab, lisatakse Toggli ajasissekanne automaatselt Scorosse ülesandena. Pole tarvis midagi käsitsi sisse trükkida.
 • Kohe, kui sinu Gmaili postkasti laekub uus kiri, lisatakse sinu ülesannete nimekirja uus ülesanne (saabunud kirjale vastata). Nii ei lähe sul meelest ühelegi kirjale vastata või kirjaga seotud ülesandega tegeleda.
 • Iga kord, kui Scorosse lisatakse uus firma, tekitatakse kindlasse Google Sheeti uus rida kõigi vajalike andmetega, näiteks turundusnimekirja tarvis. Andmete importimine ja eksportimine võib nüüd minevikku jääda.

Loomulikult on veel palju võimalusi, kuidas luua Zapide abil just sinule sobiv tegevuste jada, nii-et mine ja vaata ise järele!

Google Docsi ja Zapieri integratsioonid on saadaval Premium ja Ultimate pakettidega.

 

PEAGI TULEKUL

 • Scoro veelgi kiiremaks
 • Ülesande delegeerimine mitmele inimesele
 • Projektide grupeerimine kliendi järgi
 • Pakkumisest projekti loomine

 

Selleks, et kõige uue ja huvitavaga kursis olla loe kindlasti Scoro versiooni 17.4 kõikide uuenduste kohta:

Töö

Teha: Nimekirja vaate parendused

 • Nüüd näed oma ülesannete nimekirjas ajasissekande kirjelduse järel ka selle planeeritud aega (halli värviga).
 • Lisasime uue “Teha” tulba.“Järelejäänud” tulbas kuvatakse nüüd aega “Plaaneritud” – “Kulunud aeg” – “Ajastatud”. Näiteks: Planeeritud 3h – Ajastatud 2h = Järelejäänud 1h. Või näiteks: Planeeritud 3h – Kulunud aeg 1h – Ajastatud 2h = Järelejäänud 0h.
 • Ülesande progressiribal kajastuvad nüüd ka “Ajastatud” aja sissekanded (kuvatakse kollasega), et ka nimekirjavaates oleks juba peale vaadates näha, kui palju tööd on veel teha.

Seni kuvati ülesannete nimekirjas lisaks ülesannetele ka ajasissekandeid, kuid mitte ülesandega seotud ajasissekandeid. Tegime ülesannete nimekirjas mõned parendused, et kuvatav info oleks selgem:

 • Nüüd kuvatakse ülesannet seotud ajasissekande kohal.Kui ülesanne kuulub sinule, kuid selle all olevad ajasissekanded mitte, kuvatakse ülesannet mustaga ja ajasissekandeid halliga.
 • Kui nii ülesanne kui ajasissekanded kuuluvad sinule, kuvatakse mõlemad mustaga.
 • Kui ülesanne kuulub kellelegi teisele, kui seotud ajasissekanded sinule, kuvatakse ülesannet halliga ja ajasissekandeid mustaga.
 • Ajasissekande juures on näha ka selle inimese initsiaalid, kellele ajasissekanne kuulub.

Asendasime Kompaktse/Detailse vaate nupud vaate kohandamise võimalusega “Näita ülesande andmeid”. Samuti viisime küljeribale kuvatava kalendri ja kokkuvõtte “Näita” nupu alla. Lihtsalt märgi linnukesega võimalused, mida soovid kuvada ja vastupidi.

Teha: Masskäsklus, millega nihutada ülesannete tähtaegasid
Nüüd on nimekirja vaates võimalik ülesannete tähtaegasid masskäsuga nihutada. Kui projekti kulgu vaadates tundub, et ülesannete tegemiseks on liiga vähe aega, saad valitud ülesanded korraga ajaliselt edasi nihutada. Näiteks, kui sul on tarvis kõik ühe projekti kindla faasi (uus võimalus Scoros) ülesanded edasi nihutada, saad need välja filtreerida ja nende tähtaega näiteks kahe nädala võrra edasi nihutada.

Teha/Sündmused: Ülesande või sündmuse sidumine ostutellimusega
Uuendusega lisasime võimaluse siduda ülesannet või sündmust asjassepuutuva ostutellimusega, nagu on seni saanud teha müügidokumentide ja ostuarvetega. Samuti on nüüd ostutellimuse vaates eraldi välja toodud “Planeeritud tegevused” ja “Tegevuste ajalugu”, et kõik seotud tegevused oleksid ühes kohas nähtavad.

Teha: Kiirlisamine
Eemaldasime ülesannete nimekirjast ülesande kiirlisamise võimaluse. Töötame parema lahenduse kallal, kus ülesannet lisades on võimalik valida, kas lisada lihtne või detailne ülesanne.

Kalender: Kliendifilter kalendris
Nüüd on kalendris kliendifilter, millega saad välja filtreerida kõik kindla kliendiga seotud sündmused. Ühtlasi kuvatakse ka kõik projektid, mis on valitud kliendiga seotud.

Kalender: Näita vabu aegu
Selleks, et mitmete osalejatega sündmuste loomisel oleks sobiva aja leidmine lihtsam, parendasime seda, kuidas broneeritud/vabu aegu kalendris kuvatakse. Lihtsalt kliki nupul Näita ja märgi sobiv võimalus linnukesega. Näiteks, kui valid võimaluse “Näita vabu aegu” (samal ajal jätad valimata võimaluse “Näita broneeritud aegu”) ja filtreerid välja kasutajad, keda soovid sündmusele lisada, siis on kalendris näha ajad, mis mõnedele osalistest ei sobi. Seega saad kerge vaevaga valida kalendris sellise aja, mil kõik osalejad on vabad.

Tööaruanne: Masskäsklus inimese määramiseks
Seni on saanud erinevatele objektidele masskäsuga firmat määrata. Nüüd on võimalik sama teha ka inimestega.

Detailne tööaruanne: Võimalus “Määramata” töid valimata jätta
Detailses tööaruandes oli kontaktide filtrit veidi ebamugav kasutada, sest ei olnud võimalik jätta valimata “Määramata” kontaktiga töid. Tegime filtrit paremaks, nii-et nüüd saad “Määramata” eest soovi korral lihtsalt linnukese ära võtta. Lisaks on kontaktifiltri all nüüd ka valik “Kõik kontaktid”.

Müük & kliendihaldus

Pakkumised: Otsinguvõimalusega rippmenüü
Kui pakkumist luues valida selle põhjaks mõni varem loodud standardpakkumine, siis nüüd avaneb tavalise rippmenüü asemel otsinguga rippmenüü. Samasugune otsinguga rippmenüü on kasutusel ka näiteks ülesande projektiga sidumisel.

Müügitoru: Erinevate dokumentide müügikate
Lisasime Müügitoru vaate kohandamise võimaluste alla (Näita) valiku “Müügikate”. Nii on võimalik välja kuvada iga pakkumise müügikate eraldi. Varem kuvati müügikatet vaid Müügitoru kokkuvõtte osas.

Müügidokumendid: Tühjade ridade lisamine PDF-ile
Nüüd on võimalik müügidokumentide PDF-idele lisada tühje ridu. Lihtsalt liigu kursoriga üle tooterea ees asuva + märgi (mille kohale soovid tühja rea lisada) ja vali rippmenüüst võimalus “Lisa tühi rida”. See võimaldab dokumendiridade vahele ruumi jätta ning saad valida, kus üks lehekülg lõppeb ja millised read lisatakse juba järgmisele lehele.

Standardpakkumised: Lisaväljade tugi
Varem ei ilmunud pakkumise detailvaatesse lisaväljad, mis olid näha pakkumise muutmise vaates. Parandasime selle vea ning nüüd on lisaväljad nähtavad nii muutmise kui ka (peale salvestamist) detailvaates.

Finants

Detailne finantsaruanne: Nimekirja vaate sortimine
Tegime detailses tööaruandes sorditavaks tulbad “Klient”, “Summa km-ita” ja “Laekumata”. Kõigepealt märgi vaate kohandamise võimaluste all (Näita) valitud võimalus linnukesega (ühtlasi saad võimalusi hiirega tirides ümber järjestada) ja siis saadki vastava tulba pealkirjale klikkides nimekirja sortida.

Müügidokumendid: Toote lisakommentaari muutmine popup aknas
Müügidokumentide muutmise vaates, kui hakata muutma dokumendil olevat toodet, avaneb popup aken, mis küsib, kas soovid uuendada ka arvestusobjekti, hinda ja kommentaari. Nüüd on selles valikus veel ka lisakommentaari muutmise võimalus.

Meeldetuletused: Võimalus kõik meeldetuletused valida või valimata jätta
Seni olid meeldetuletuste nimekirjas (Arved > Meeldetuletused) kõik meeldetuletused vaikimisi valitud ja neid ei olnud võimalik mittevalituks märkida. Lisasime linnukesega märkimise kastide tulba kohale veel ühe kastikese, millega saab vajadusel kõik meeldetuletused kas valida või mittevalituks märkida. Arvete meeldetuletused on lisavõimalus, mille sisselülitamiseks mine Seaded > Administreerimine > Pakett, lisad ja arveldamine.

Müügidokumendid: Viivise kuvamine müügidokumendil
Varasemalt arvutati viivise summat nii: “Vahesumma (km-ita) x üle tähtaja päevade arv x viivise %. Parandasime valemit, nii-et nüüd arvutatakse viivis arve kogusumma põhjal. Viiviseid kuvatakse PDF-idel.

Üldine

Kiirem Scoro
Tegime uue versiooniga Scoro veel kuni 20 korda kiiremaks, nii-et otsingutulemused ilmuvad silmapilkselt. Lisaks laaditakse erinevad Scoro vaated oluliselt kiiremini kui varasemates versioonides.

Avalehe vidinad: Samade tulpade kuvamine ja samas järjekorras nagu järjehoidja puhul
Seni ei toetanud avalehe vidinad järjehoidja salvestamisel valitud tulpasid ega nende järjekorda. Muutsime kuvamise loogikat nii, et kui kasutaja filtreerib nimekirja omale sobivalt, peidab mõned tulbad ja muudab nende kuvamise järjekorda omale sobivalt, siis nüüd kuvatakse nimekiri ka selle järjehoidja põhjal loodud vidinal täpselt samamoodi. See muudatus mõjutab ainult neid vidinaid, mis luuakse juba olemasolevate järjehoidjate põhjal.

Järjehoidjad: Jagatud järjehoidjate parendus
Varasemalt, kui mõni kasutaja lõi jagatud järjehoidja ja kasutaja filtri alt oli valitud dünaamiliselt sama kasutaja (mitte “Mina”, vaid kasutaja nimi), siis kui mõni teine tiimiliige kasutas seda järjehoidjat, aktiveeriti järjehoidja puhul endiselt “mina”, mitte algselt valitud kasutaja. Lihtsamalt öeldes – parendasime järjehoidjate loogikat nii, et kui lood järjehoidja näiteks Mari ülesannete nimekirjast ja jagad seda teistega, näevad ka teised seda kui Mari ülesannete nimekirja, mitte kui enda oma.

Tehtuks märgitud ülesannete teavitused
Lisaks e-kirjale saab vastutav kasutaja nüüd ka Scoros teavituse, kui ülesanne tehtuks märgitakse.

Avalehe näidikute jm nimede kuvamine täispikkuses
Lisasime avalehtede, näidikute, projekti- ja tootefiltrite nimede täies pikkuses kuvamiseks tekstikastikese, mis ilmub, kui hiirega üle nime liikuda. See tuleb kasuks puhul, kui kasutate pikemaid nimesid, mida Scoro ei kuva täies pikkuses.

Avaleht: Näidikute limiit
Kui kasutaja on loonud avalehel 35 näidikut, muutub “Lisa avalehele” nupp mitteaktiivseks. Lisaks kuvatakse hiirega üle nupu liikudes tekstikastis abitekst, mis ütleb, et kasutajal on täitunud avalehele lisatavate näidikute piirarv. Lisasime piiarvu seetõttu, et vähem mahukaid avalehti on kergem jälgida. Lisaks on nutikas luua mitu erineva otstarbega avalehte (üks projektihalduseks, teine müügi jälgimiseks jne).

E-kirja errorite teavitused
Siiamaani, kui kasutaja saatis välja e-kirja, millel oli vigane saaja aadress, ei saanud kasutaja teavitust, et tema kiri ei jõudnud saajani. See teave salvestati ainult Scoro errori logisse. Parandasime selle probleemi, nii-et nüüdsest saab kasutaja teavituse, et Scorost kirja väljasaatmisel tekkis tõrge.

Arvete meeldetuletused: Dünaamiliste väljade tugi
Tavalise e-kirja põhjade puhul saab kasutaja lisada kõiki dünaamilisi väljasid, mida PDF-ide puhulgi, sh ka lisaväljasid. Nüüdsest on sama võimekus ka arve meeldetuletuste profiilidel.

Failide parendused

Failide nimekiri

 • Lisatud uued kontakti- ja projektifiltrid.
 • Võimalus masskäsuga failidele projekt määrata.
 • Lisatud uued masskäsud “Kustuta” ja “Määra omanik”.
 • Lisatud kokkuvõtte riba nimekirja kohale, millel on näha failide number, failide suurus kokku, maht kokku ja vaba ruum.

Failide plokk

 • Tegevuste ajalugu nii projekti, isiku kui firma vaates kuvab nüüd tegevuse juures vastavat ikooni, kui tegevusele on lisatud fail.
 • Rippmenüü “Lisa fail enda Scoro kogumist” kuvab nüüd ka failitüüpide ikoone.

Siseveeb: “Teavita” võimalus kommentaarides
Nii nagu mujal Scoros, kus on võimalik kasutada teavitusi, on nüüd võimalik teavitada teisi kasutajaid ka sellest, et lisasid Siseveebi mõne postituse alla kommentaari.

Seaded & erilahendused

Tegevuste logi parendused
Lisasime “Kõik moodulid” filtri alla mõned uued võimalused:

 • Ostutellimused
 • Ostuarvekäsud
 • Avaleht
 • Aja sissekanded
 • Ülesannete kogumid
 • Standardpakkumised
 • Ettemaksuarved
 • Laekumised
 • Import/Eksport
 • Siseveeb
 • Turundus

Kui lisada need võimalused nimekirja, on nende tulpade pealkirjadele klikkides nimekiri sorditav.

Lisaväljad: summa ja keskmine
Nüüd on võimalik “Kestus” tüüpi lisavälja kuvada nii summana kui keskmisena.

Toote lisaväljade parendus
Toote lisavälja teave lisatakse tootereale automaatselt, kui tootebaasist müügi- või ostudokumendile toodet valida.
Näiteks, saad luua lisavälja ja määrata selle kuvama nii toote- kui arveridadele. Seejärel lisad tootebaasi toote ja täidad lisavälja mingisuguse tekstiga (näiteks toote- või teenusekirjeldusega). Kui nüüd see toode lisada müügi- või ostudokumendile, kuvatakse tootereale ka lisaväljal olev teave.

Lisaväljad: Kontakti lisaväljade väärtuste kuvamine pakkumisel
Siiani on projektist pakkumise loomisel lisatud projekti lisaväljade väärtused automaatselt ka pakkumisele. Lõime nüüd sama loogika ka kontaktide jaoks. Niisiis, kui lood kontakti detailvaatest pakkumise, seejuures on nii kontaktil ja kui pakkumisel ühine lisaväli, lisatakse lisavälja teave kohe ka pakkumisele.

Ostutellimuste e-kirja põhi
Nüüd on võimalik Scoros luua e-kirja põhi ka ostutellimuste jaoks. Täpselt nii nagu on seni saanud teha arvete, pakkumiste ja tellimuste puhul. Lihtsalt mine Minu seaded > E-post ja täida põhjad endale sobiva tekstiga.

Import/eksport: Projektide “Prognoositav kestus”
Projektide importimisel ja eksportimisel lisatakse failile nüüd ka lahter “Prognoositav kestus”.

 

Nüüd on aeg uus Scoro versioon oma silmaga üle vaadata!

Anname endast parima, et Scoro muutuks iga versiooniga aina paremaks, seepärast on tagasiside meile väga väärtuslik. Saada oma mõtted meile aadressil help@scoro.com.

Teised populaarsed postitused