Scoro Version update

Scoro versiooniuuendus 16.3

dark logo

Meil on häid uudiseid! Scoro läks üle versioonile 16.3 ning sellega seoses on süsteemis palju põnevaid uuendusi, mis igapäevase töö kiiremaks ja lihtsamaks muudavad.

Käesolevas versioonis sai enim täiendusi importimise funktsionaalsus – seda selleks, et saaks ka kõige keerukamad dokumendid ja info Scorosse sisestada.

 

Muuhulgas uuendasime ka ülesannete ja arvete nimekirju ning muutsime sündmuste lisamise mugavamaks.

Kõlab põnevalt? Allpool saad kõigi uuendustega juba täpsemalt tutvust teha.

 

Rohkete võimalustega importimine

Andmete importimisele Scorosse lisandus XLS ja XLSX failivormingute tugi. Enam ei ole vaja muuta XLS või XLSX kujul oleva faili vormingut CSV-ks. Lihtsalt ekspordi, täienda ja impordi kõiki oma faile.

Kontaktide importimise juures saab nüüd valida, mille järgi duplikaate otsitakse. Nii ei teki Sinu Scoro kontaktibaasi tahtmatuid ja juhuslikke korduvkontakte. Vali ise, millise info kordumist Scoro kontrollib.

Scoro import

Leitud duplikaatide osas saad ükshaaval otsustada, mida Scoro nendega peale hakkab – kas ignoreerib kirjet, lisab uue kontaktina või liidab info juba olemasoleva kontakti kaardile.

Bring structure to your work

Scoro pushes and pulls your information to and from different apps, so you’re finally in charge of the whole workflow.

Try for free

Lisa ülesanne mitmele kontaktile korraga

Enam ei ole vaja lisada erinevate klientidega seotud tüüpülesandeid ükshaaval.

 

Scoro toetab nüüd korraga mitmele kontaktile sama ülesande loomist.

 

Kuidas lisada uus ülesanne korraga mitme kontakti alla:

 

Mine kontaktide nimekirja, filtreeri välja vajalikud kontaktid ja märgi need ära. Linnukese märkimise peale avaneb ülesannete kohal lisatööriba, millel on ülesande lisamise nupp. Kliki nupule ja lisa uus ülesanne.

Ülesanded salvestuvad igale kontaktikaardile eraldi ning jäävad üksteisest sõltumatuks.

Scoro lisa uus ülesanne

Sündmust lisades näed, kes millega hõivatud on

Kalendrisündmuse lisamisel kuvatakse nüüd ka info, millega kasutaja või ressurss valitud ajal hõivatud on.

 

Liikudes kursoriga hõivatud kasutaja või ressursi nimele, avaneb infokastike, kus on kuvatud samal ajal toimuva sündmuse nimi ja kellaaeg.

Scoro lisa uus sündmus

Nüüd pole info saamiseks vaja enam sündmuse lisamise akent sulgeda ega uuesti kalendrisse liikuda – kõik oluline on käepärast samas vaates.

Grupeeri aruannetes lisavälja järgi

 

Et detailset töö- või finantsaruannet enda vajaduste järgi kohandada, on seni olnud võimalik infot grupeerida näiteks projektide, klientide, kasutajate või tegevuse liikide kaupa.

Olemasolevatele valikutele lisandus selles versioonis ka lisaväljade järgi grupeerimine.

Kui Scorost on puudu väli Sinu töö jaoks olulise info sisestamiseks, saad selle ise luua ning selle põhjal ka aruandeid välja võtta.

Vajaliku seade saad aktiveerida “rippmenüü” või “valik” tüübiga lisavälja loomisel kas pakkumiste, müügiarvete, tellimuste, ülesannete ja sündmuste juurde.

Väiksemad uuendused

 

  • Filtreeri ja grupeeri ülesannete nimekirja ka aja sissekannete planeeritud aja järgi.
  • Otsi üldotsingust infot nii inimese isikukoodi kui ka firma registrikoodi järgi.
  • Anna avalehe vidinatele, näidikutele ja graafikutele nende eristamiseks nimed.
  • Lisa osaliselt laekunud müügiarve PDF-vormile sõnadega summa, mis veel laekumata on.
  • Kui müügiarve on tasutud pärast arve tähtaja möödumist, siis nüüd näitab arvete nimekirjas üle tähtaja läinud päevade arvu.
  • Jälgi projekti kasumlikkust nüüd ka protsentuaalselt – nii projekti vaates kui ka nimekirjas. See näitab, mitu protsenti projekti kasum projekti tuludest moodustab.

 

Peagi tulekul

 

  • Ajahaldus 2.0
  • Kohustuslike ja unikaalsete väljade seadistamine
  • Ülesannete mallid

Kui üleminek uuele versioonile tekitab probleeme või täheldad, et midagi on viltu, anna meile julgesti märku aadressil help@scoro.com.

Teised populaarsed postitused