Peresõbralik tööandja Scoro

Scoro tunnustatud peresõbraliku tööandja lõppmärgisega

dark logo

Oleme uhked, et Scoro on pälvinud Sotsiaalministeeriumilt peresõbraliku tööandja lõppmärgise. Meie jaoks on selline tunnustus väga oluline, sest väärtustame väga oma töötajaid ning oleme veendunud, et ettevõtte kultuuri edendamine on igikestev protsess. Nii ei tähistagi lõppmärgis meie jaoks teekonna lõppu vaid annab kinnitust, et oleme oma tegemistes liikumas õiges suunas.

Sotsiaalministeerium on mitmete teiste osapooltega koostöös ellu kutsunud peresõbraliku tööandja märgise programmi, et aidata kaasa peresõbralike väärtuste loomisele ettevõtetes ning tunnustada neid tööandjaid, kes igapäevaselt ka selle nimel pingutavad. Programmi laiem eesmärk on juhtida avalikkuse tähelepanu sellele, kui oluline roll on heal ettevõtte kultuuril ning peresõbralikul töökeskkonnal nii töötulemustele kui ka töötajate eraelule.

Tööandjad, kes on programmi valitud, läbivad põhjaliku ning pikaajalise protsessi. Selle aja jooksul kaardistatakse ettevõtte eelnev tegevuskava ning seatakse üldisemad eesmärgid. Et aidata kaasa püsivate ning jätkusuutlikute tulemuste loomisele, on programmis osalevatel ettevõtetel võimalus kaasa lüüa ka mitmetes toetavates tegevustes. Kokku on programmis kolm taset, millest kõige kõrgem on kuld ehk lõppmärgis. Lõppmärgise pälvivad vaid need ettevõtted, keda saab kirjeldada järgnevalt:

  • Tööandja on omandanud teadmised, kuidas olla töötaja- ja peresõbralik ning tegutseb selle nimel järjepidevalt
  • Peresõbralikku juhtimist rakendatakse alateadlikult ning iseenesest
  • Töötajate soovitusindeks ja lojaalsus on väga kõrged
  • Peresõbralikkus on oluline osa organisatsioonikultuurist

Loe lisaks: Peresõbralikud väärtused on töösuhtes aina olulisemad

Peresõbralik tööandja Scoro

Nii konkursi kui tunnustuse nimi võivad olla esmapilgul eksitavad. Konkurssi pole loodud silmas pidades vaid töötajaid, kellel on kodus väikesed lapsed. Peresõbralikust tööandjast rääkides mõeldakse heade tingimuste loomist kõigile ettevõttes töötavatele inimestele, sest kõigil meist on lisaks tööle ka eraelu. Olgu see seotud perekonna, hariduse või enda isikliku arenguga – Scoros ei peeta neid tähtsusetuteks. Lausa vastupidi, isiklikud saavutused lähevad ka teistele töökaaslastele korda ja neid ka tähistatakse vastavalt.

„Scoro tiim on väga lähedane ka kontorist väljaspool. Kui keegi lõpetab näiteks ülikooli, läbib maratoni või korraldab edukalt mõne ürituse, oleme alati tiimiga seda toetamas. Ja seda mitte ainult sotsiaalmeedia vahendusel, vaid ka näost näkku ja vahetult.“ – Kadri Mäe, Scoro personalijuht

Ettevõtte kultuur on meie personalijuht Kadri Mäe jaoks alati südamelähedane teema olnud. Ta näeb igat Scoro töötajat kui isiksust ja usub, et kõigil on õigus leida just neile sobiv tasakaal töö ja eraelu vahel. 

MIKS PEAKS OLEMA PERESÕBRALIK ETTEVÕTTEKULTUUR PRIORITEET?

Peresõbralik tööandja Scoro

Otsus, millisesse ettevõttesse tööle asuda, pole kellegi jaoks lihtne. Kui varem olid töötajate jaoks olulisteks otsuse langetamise kriteeriumiteks palk ja teised hüved, siis nüüd on hakatud väärtustama vahest rohkemgi ettevõtte kultuuri ning väärtuseid. Inimesed tunnevad, et töö peegeldab osakest neist, ja soovivad tööle asuda ettevõttesse, mille väärtused on kooskõlas nende isiklike väärtustega. Ka tööandjad peaksid seda silmas pidama, et äratada ning säilitada huvi uutes töötajates. Õnneks on mitmed ettevõtted selle muutusega kaasa läinud, pakkudes vabamat töökeskkonda, mis annab igale inimesele võimaluse leida tasakaal oma töö ja eraelu vahel.

Esmapilgul võib jääda mulje, et ettevõtte kultuuri parandamine on ennekõike kasulik just töötajatele. Pikemas perspektiivis on mitmeid positiivseid tagajärgi ka tööandjatele. Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva sõnul on uuringutes välja toodud, et peresõbralikul tööandjal on suur konkurentsieelis teiste ettevõtete ees. Lisaks on positiivsete tagajärgedena välja toodud ka suurem produktiivsus, vähenenud töötajate vahetumine ning paranenud maine.

  • Suurem motivatsioon ning produktiivsus. Tööandjad, kes hoiavad ja austavad oma inimesi, ning teevad teadlikult tööd selle nimel, et tugevdada oma ettevõtte kultuuri, motiveerivad oma töötajaid suurema pühendumisega töötama. Nii tunnevad töötajad, et nende tööd väärtustatakse ja nad panustavad rohkem energiat ka oma tööle.
  • Väheneb töötajate pidev vahetus. Inimesed, kes tunnevad, et tööandjad teevad teadlikuid samme selle suunas, et igal töötajal oleks võimalik leida tasakaal nii töö kui eraelu vahel, on tavaliselt lojaalsemad. Kui töötajad oma tööga rahul, ei otsi nad ka võimalusi teiste konkurentide juurde tööle asumiseks.
  • Maine paranemine. Tööandjad ei saa endale lubada, et head töötajad lahkuvad, kuna mõne teise ettevõtte maine on parem. Seega on hea ettevõtte kultuuri edendamine veelgi olulisem, sest inimesed, kes on oma tööga rahul, jagavad oma häid kogemusi ka uute potentsiaalsete töötajatega.

„Endalegi meeldivaks üllatuseks on meie kõige edukamaks värbamiskanaliks Scoro enda töötajate soovitustel põhinev värbamine. See annab veelgi enam kinnitust sellest, et oleme loonud töökeskkonna, kus inimestele meeldib nii väga töötada, et seda ka oma tuttavatele soovitavad“ – Kadri Mäe

PERESÕBRALIKU ETTEVÕTTE KULTUURI LOOMINE

Peresõbralik Tööandja Scoro

Scoro peresõbraliku tööandja programmis osalemine on ajendatud soovist jagada neid teadmisi, mis on aidanud meil luua just selline ettevõttekultuur, mille üle me igapäevaselt uhkust tunneme. Tuleb rõhutada, et peresõbralikust töökeskkonnast rääkimine on alles esimene samm. Väljatöötatud meetmete igapäevane rakendamine ja parendamine on veelgi olulisem. Paraku on palju selliseid ettevõtteid, kelle praegune tegevus jääbki vaid teadvustamise tasemele. Sellepärast oleme kokku kogunud mõned head näpunäited, mis on meil aidanud luua jätkusuutlik ja hea ettevõtte kultuur.

Üks suurus ei sobi kõigile

Iga ettevõte on ainulaadne. Sellepärast ei olegi mõistlik rääkida ühest kindlast strateegiast, mis sobiks kõigile ettevõtetele. Seega on aktsepteeritav, kui oma ettevõttekultuuri küsimustesse lähenetakse endale sobival moel. Veelgi enam, meie soovitus ongi leida endale sobiv lahendus. Just selline, mis teie ettevõtte eripärasid –ettevõtte suurus ja valdkond – arvesse võttes annaks parimaid tulemusi.   

Hea ettevõttekultuuri säilitamine

Suurimaks väljakutseks on kindlasti loodud ettevõttekultuuri säilitamine. See on eriti asjakohane kiires kasvufaasis olevatele ettevõtetele. Pole lihtne säilitada personaalset lähenemist ja suhtlust, kui ettevõttega liitub järjest enam uusi inimesi. Sellest hoolimata oleme Scoros pannud rõhku avatud ja siira suhtluse säilitamisel. “Töötajate vaheline mõistmine” ja “hea tiimitunnetust” on ka kaks peamist põhjust, miks meie inimestele meeldib Scoros töötada. Oluline on ka meeles pidada, et ettevõtte kultuuri jätkusuutlikus saab alguse juba värbamisfaasis.

Peresõbralik tööandja Scoro

Ära kiirusta uute inimeste värbamisega

Lihtne on kaotada oma fookus värbamisfaasis, kui ettevõte suureneb kiiresti. Selline olukord loob illusiooni, et inimesi tuleb tööle võtta palju ja seda võiks teha võimalikult lühikese aja vältel. Sellest hoolimata, uute inimeste puhul tuleks alati meeles pidada oma ettevõtte väärtusi. Võtke see aeg, et leida need inimesed, kelle nägemus ühtib ettevõtte omaga ning kes toovad meeskonda uusi ideid. Lisaks, kaasake ka teisi tiimiliikmeid kogu värbamisprotsessi.

„Silmapaistva ettevõtte kultuuri loomine ongi suur väljakutse, kuid usun, et oma väärtustele ja traditsioonidele truuks jäädes ja neid ka uutele töötajatele tutvustades, on võimalik seda edukalt teha. See vajab aga palju ja teadlikku tähelepanu. Oht hea atmosfäär kaotada on juhul, kui seda võetakse millegi iseenesestmõistetavana.“ – Kadri Mäe

Usalda oma inimesi

Usaldus on alus kõigi inimeste vahelistele suhetele ja suhtlusele. Kuid usalduse olulisuse väljatoomisest ei piisa. Ettevõtted peavad olema valmis ka seda rakendama. Ja ettevõttes toimub usaldamine mitmel erineval tasandil. Kõigepealt on oluline näidata üles usaldust oma värbamistiimi suhtes, kes õiged inimesed ettevõttesse tööle valivad. Ning järgmiseks ongi oluline usaldada uusi ettevõttega liitunud töötajaid. Scoros on usaldusest rääkides üks olulisemaid märksõnasid paindlikus. Kuni töö on tehtud väga hästi ja tulemused märgatavad, on igal töötajal võimalik valida, kus ja millal täpselt tööd teha.

“Töökoht, nii oluline kui see ka pole, on kõigest üks osa inimeste elust. Nii et kui me soovime tööl näha tasakaalus ja terviklikke inimesi, siis peaksime neile pakkuma usaldust ja ruumi.” – Kadri Mäe

Loe lisaks:

Teised populaarsed postitused