Puhkus – kuidas seda õigesti ära kasutada?

dark logo

Kas oled kunagi tähele pannud, et jutud elust kauges ning ilusas tulevikus kirjeldavad sageli olukorda, kus meelelahutus ja puhkus on reegliks ning raske töö pigem erandiks? Reaalsus on, et hoolimata tehnoloogia arengust ning sellest, kuidas see meie elu lihtsustab, ei oska enamik inimesi korralikult puhata ning töö eest ajutiselt põgeneda. Selle peamine põhjus on kehv planeerimine.

Uuring USA personalifirma Hudson poolt avastas, et üle 50% USA töötajatest ei kasuta ära kõiki enda puhkepäevi. 30% ütles, et nad kasutavad ära vähem kui pooled enda puhkepäevadest ning 20% võtab 1-2 nädala asemel vabaks ainult paar päeva. Teine uuring, mis viidi läbi OfficeTeam poolt, avastas, et 76% juhtidest käib puhkuse ajal korduvalt kontoris tööl ning 33% tegeleb tööasjadega igapäevaselt.

Miks ei suuda need inimesed ajutiselt tööasjadest eemalduda? Üheks põhjuseks on kehv planeerimine.

 

Selleks, et enda puhkust täielikult ära kasutada:

Levita sõna

Võta ühendust klientide, kolleegide ja tarnijatega ning anna neile teada, mis kuupäevadel sa ära oled ning kellega sel ajal sinu asemel võib kontakti luua. Tekita automaatsed e-maili vastused, mis seda infot sisaldavad.

Delegeeri

Anna kolleegile, kelle heasse otsustusvõimesse sul usku on, õigus teha sinu eest otsuseid. Veendu selles, et info, mida kolleegidel võiks vaja minna, on kättesaadav sinu laual või näiteks firma infosüsteemis.

Piira kontakti

Kui sa ilmtingimata pead kontoriga ühenduses olema, siis määra kindlad ajad, millal sa kontakti lood ning hoia nendest aegadest kinni. Kui su kolleegid teavad, et sa pole pidevalt kättesaadav, siis väheneb oluliselt sinu puhkuse pideva katkestamise tõenäosus.

Planeeri ette

Kui võimalik, siis planeeri enda puhkus sellisele perioodile, mis ei lange kokku kõige töisema hooajaga. Kui sul on ülemus, siis anna talle võimalikult varakult enda plaanidest teada, et temagi saaks sinu eemalolekut planeerida.

Tõmba juhe seinast välja

Kaalu arvuti kojujätmist ning distsiplineeri end mitte online-s aega veetma.

Bring structure to your work

Scoro pushes and pulls your information to and from different apps, so you’re finally in charge of the whole workflow.

Try for free

Valmistu tagasitulekuks

Puhkuselt naasedes upuvad paljud inimesed töösse. Selleks, et enda ärevust eesoleva töömahu suhtes vähendada, loo teha-nimekiri, mis hõlmab töid, mida sa esimestel päevadel pead ära tegema.

Tõmba otsad kokku

Lõpeta kõik pooleliolevad juhtumid enne puhkusele minekut, et need sind valel ajal kummitama ei tuleks. Siia alla käib arvete maksmine, pakkumiste ja arvete saatmine, analüüside tegemine jms.

Teised populaarsed postitused