Millest sõltub ettevõtte kultuur

Millest sõltub ettevõtte kultuur?

dark logo

Kiiresti kasvava rahvusvahelise idufirma personalijuhina on oluline osa minu tööst seotud sellega, et Scoros püsiks tugev ettevõtte kultuur ka kiires kasvufaasis. Järgnevalt jagan Scoro näitel oma mõtteid ettevõtte kultuurist ja selle olulisusest.

17. oktoobril pälvis Scoro Peresõbraliku Tööandja programmi lõppmärgise kuldtasemel, mis annab kinnitust väga heast ettevõtte kultuurist.

MINU SCOROSSE SATTUMISE LUGU

Olen erialalt psühholoog, kuid enamuse oma teadlikust karjäärist olnud seotud personalitööga – alustasin värbajana ja liikusin edasi personalijuhtimise juurde. Olen töötanud koos väga erinevate tiimidega väga erinevates ettevõtetes (rahvusvahelisest ja eestimaisest korporatsioonist kuni multikultuursete idufirmadeni). Olen uhke loovettevõtlusest saadud kogemuste üle, mis on aidanud mul mõista olukordi ja situatsioone tööandja seisukohalt vaadatuna ning õpetanud ka seda, et kust raha siis tegelikult tuleb. Kombinatsioon palgatööst ja iseendale tööandjaks olemisest on andnud hindamatu kogemuse personalijuhtimiseks ning aidanud mul kujuneda selleks, kes ma täna olen.

Scorosse sattusin tänu mitmele põnevale juhusele. Otsuse liituda selle suurepärase ettevõttega langetasin aga eelkõige seetõttu, et mulle anti võimalus katsetada enda kõige pöörasemaid ideid ning ka Scoro juhtimisstiil sobis hästi minu arusaamaga heast ettevõtte juhtimisest. Lisaks, inimesed Scoros on lihtsalt fantastilised. See kõik andis kindlustunde, et kultuuriline sobivus on väga õige.

TeamScoro

FOOKUSES ETTEVÕTTE KULTUURI EDENDAMINE

Hea õhkkond ja omavaheline keemia on Scoros alati tähtsal kohal olnud ja siiani on see toiminud kuidagi loomulikult. Selleks hetkeks kui ma Scoroga liitusin, oli kindlasti juba välja kujunenud ettevõttele iseloomulik kultuur. Kiire kasvu faasis on saanud aga väga oluliseks sellele teadlikult tähelepanu pöörata, et olemasolevat edasi arendada ning hoida. Viimases peitub ka väljakutse.

Kui peaksin Scoro kultuuri lühidalt kirjeldama, siis nendeks märksõnadeks oleksid struktureeritud, paindlik, hooliv, töökas, huumorit armastav. Me ei pea võimalikuks leppida mõttega et “see on piisavalt hea” või “nii teevad seda teised”. Hindame inimestes uudishimu, õppimistahet, julgust võtta vastutust, detailitäpsust. Ja samaväärselt – ka oskust lõbutseda.

Seda kõike võib pidada meie kultuuri alustaladeks, millest oma igapäevases töös ja suhtlemises lähtume. Ühtlasi võib öelda, et nende väärtuste hoidmiseks teeme ka igapäevaselt väga teadlikult tööd!

PAINDLIKKUS. RÄÄGIME “INIMESTEST”, MITTE “TÖÖTAJATEST”

Ajal, mil näiteks ettevõtte Toggl on täielikult omaks võtnud kaugtöö põhimõtte ning näiteks Yahoo! on selle oma ettevõttes täiesti ära keelanud, võib paratamatult tekkida küsimus, et millest oleks õige juhinduda.

Mina usun, et rääkides paindlikust tööajast, ei me ei peaks nii tihti mõtlema ‘töötajatest’, vaid pigem ‘inimestest’. Inimestest nende terviklikkuses – igaüks neist on unikaalne karakter, kelle elu koosneb erinevatest aspektidest. Töökoht, nii oluline kui see ka pole, on kõigest üks osa inimeste elust. Nii et kui me soovime tööl näha tasakaalus ja terviklikke inimesi, siis peaksime neile pakkuma usaldust ja ruumi.

Värbajatena peab meil eelkõige olema usku iseendasse, et oleme professionaalid ja oskame palgata motiveeritud ja vastutustundlikke inimesi, kes austavad ettevõtte väärtuseid. Seejärel peab meil olema usku oma inimestesse, et nad tõepoolest juhinduvad oma igapäevatöös väärtustest, mille põhjal me nad palkasime.

Ma ei ole kunagi pooldanud kontoris veedetud tundide “stopperiga mõõtmist”. Usk oma inimestesse on lahutamatu osa Scoro kultuurist ning paindlikkus töötegemise aja ja koha osas on kindlasti üks selle alustaladest. Senikaua, kuni töötulemused on suurepärased, toetame oma inimesi kõiges, mis neid motiveerib ja õnnelikuks teeb.

Huvitav nüanss selle juures on see, et kuigi me oleme täielikult kaugtöö poolt, veedab enamus meie inimestest siiski põhilise tööaja kontoris. Miks? Sest me päriselt saame omavahel väga hästi läbi ja tahame üksteisega koos töötada!

Scoro-Company-Culture-1

KUIDAS VÄRVATA ETTEVÕTTE KULTUURIGA SOBITUVAT INIMEST?

Värbaja(te)l võib õigustatult tekkida kõhklus – kuidas olla kindel, et värban ettevõtte kultuuriga sobituva inimese?

Mina usun, et selle kindlustamisele aitab kaasa see, kui ka värbamise protsess toetab ettevõtte väärtuseid. Meie värbamisprotsessi märksõnadeks on põhjalikkus, hoolikas analüüs ja mis kõige olulisem – tiimi kaasamine.

Potentsiaalse uue töötaja puhul hindame kultuurisobivust igas protsessi faasis värbamisprotsessi algusest: alates CV-st ja motivatsioonikirjast, kuni viimaste intervjuudeni, kuhu on kaasatud laiem meeskond.

Järgmisena tuleb mängu hoolimine detailidest: milline on kandidaadi õigekirja- ja eneseväljendusoskus, tema hobid ja huumorisoon, kas talle meeldivad loomad, mida ta tiimitöö juures hindab, millised on tema unistused ja eesmärgid elus.

Suurim väljakutse, millega on tulnud silmitsi seista, on kindlasti ettevõtte kiire kasvu juures leida uusi, kultuuriga sobituvaid talente, suurtes kogustes. Tehnoloogiasektoris, teatavasti, jagame seda väljakutset paljude ettevõtetega, sest konkurents talentide leidmises on karmim kui kunagi varem.

Ei oskagi täpselt hinnata, kas meil on vedanud või oleme lihtsalt väga osavad töökaaslaste valimisel, aga oleme suutnud seni selle väljakutsega toime tulla. Meie tiim on tänaseks suurem kui kunagi varem – ja meil on jätkuvalt koos lõbus!

Scoro-Company-Culture-1

POSITIIVSE DNA HOIDMINE

Selleks, et teada saada, kuidas oma ettevõtte kultuuri hoida, tasuks esmalt regulaarselt küsida oma tiimiliikmetelt, et mis on nende suurimad motivaatorid ettevõttes töötamisel. Meie küsime sellist tagasisidet vähemalt kaks korda aastas toimuvatel 1-on-1 vestlustel.

Viimastel 1-on-1 vestlustel mainisid 90% meie tiimiliikmetest, et nende suurimad motivaatorid Scoros töötamise juures on positiivne õhkkond, tore tiim ja paindlik tööaeg ning -koht.

Silmapaistva ettevõtte kultuuri loomine ongi suur väljakutse, kuid usun, et oma väärtustele ja traditsioonidele truuks jäädes ja neid ka uutele töötajatele tutvustades, on võimalik seda edukalt teha. See vajab aga palju ja teadlikku tähelepanu. Oht hea atmosfäär kaotada on juhul, kui seda võetakse millegi iseenesestmõistetavana.

Iga tiim on loomulikult erinev, kuid Scorol on tugev ja positiivne DNA. Ning positiivsus, nagu me teame, on nakkav.

ÜHISE HOMMIKUKOHVI OLULISUS

Nagu eelpool mainitud, saab ettevõtte kultuuri koondada mitme ühisnimetaja alla (struktureeritud, hooliv, huumorit armastav, jms), kuid kindlasti on oluline arvestada ka seda, kuidas tajub ja tunnetab seda iga üksikindiviid.

Kas ja kuidas ettevõtte kultuur toetab tema isiklikke tõekspidamisi ja väärtuseid, kuidas väljendub see igapäevases elus? Mis tunde see tekitab?

Pidades oluliseks uudishimulikkust, õppimis- ja arengusoovi, tunnustame erinevaid enesearengu ja haridusega seotud ettevõtmisi. Õppimine ja enesetäiendamine on Scoros väga soositud. Me hindame väga, kui õpitut jagatakse ka teiste tiimiliikmetega. Töö kõrval õppimist soodustab meie usk oma inimeste vastutustundesse, ajajuhtimisse, samuti paindlik suhtumine tööaega. Teadmiste jagamiseks korraldame igas kuus “tiimi hommikuid”, kus ühendame meeldiva kasulikuga – naudime koos mõnusat hommikusööki ja iga kord esineb keegi meie oma tiimist (vahel kutsume ka külalisesinejaid) loenguga mõnel üldharival teemal – näiteks disaini nipid ja trikid presentatsiooni koostamisel, e-mailide kirjutamise põhitõed, finantskirjaoskus, tervislik toitumine, tark treenimine, jms.

Scoro tiim on väga sotsiaalne ja lähedane ka kontorist väljaspool. Nii mõnigi on leidnud töökohalt oma hea sõbra või trennikaaslase. Kui keegi lõpetab näiteks ülikooli, läbib maratoni või korraldab edukalt mõne ürituse, oleme alati tiimiga seda toetamas. Ja seda mitte ainult sotsiaalmeedia vahendusel, vaid ka näost näkku ja vahetult. Erinevate küsitluste põhjal suurendab lähedane sõprus töökohal rahulolu tööga 50% ja parima sõbra olemasolul on pühendumus tööle lause seitsmekordne. Saan sellega vaid nõustuda.

Meile meeldib näiteks koos tööl hommikust süüa. Hea toit, tass kohvi ja tore hommikune vestlus annab päevale ideaalse stardi. Ühiseid mälestusi aitavad luua muidugi ka erinevad traditsioonid ja ühisüritused. Neli korda aastas korraldame tiimiüritusi, kuhu on kutsutud kõik meie töötajad üle maailma.

Meie suhtlusmudel on täiesti erinev anonüümsest ja korporatiivsest kommunikatsioonist. Pigem võiks meid võrrelda suure sõpruskonnaga, keda seob huvi õpetada ettevõtteid üle maailma targemalt töötama.

Scoro-Company-Culture-6

TEHNOLOOGIA VS KULTUUR

Scoro loob ettevõtte juhtimiseks loodud äritarkvara. Oma toote eeskujulike kasutajatena on see tööhaldustarkvara osa meie töökultuurist – kogu tiim kasutab Scoro tarkvara igapäevaselt. See aitab meil oma aega efektiivselt planeerida ja kasutada, lihtsustades oluliselt tiimide ja osakondade vahelist kommunikatsiooni. Näiteks, tänu Scorole on meil ülevaade kõikide igapäevastest toimetustest, mille kallal tiimid parasjagu töötavad või kas nad vajavad millegi jaoks sisendit. Seega, “koosolek, mis oleks võinud olla e-mail” ei ole meie puhul tavaline juhtum.

Julgen öelda, et meie tehnoloogia on ka meie kultuur.

IGA ETTEVÕTTE KULTUUR ON AINULAADNE

Kui ma peaksin andma nõu, kuidas luua head ettevõtte kultuuri, kuidas seda hoida ja edendada, siis minu nõuanne oleks lihtne: alusta esmalt iseendast. Ole lahke, naerata rohkem. Niiviisi tood positiivset energiat kontorisse juba hommiku esimestest minutitest. Kõikide töötajate positiivne energia kombineeritult on aga väga võimas.

Mul on heameel, kui minu kirjeldatu inspireerib ettevõtteid oma kultuuriga teadlikumalt tegelema. Kuid püüdke mitte seda või ka mõnda muud head näidet lihtsalt kopeerida või järele teha. Iga ettevõte, sealsed inimesed ja kultuur on ainulaadne. Selles peitubki võlu.

Said inspiratsiooni? Vaata Scoro töökuulutusi ja liitu Instagramis #TeamScoro-ga.

Teised populaarsed postitused